Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
W 2005 roku dyplomem z rysunku w pracowni prof. Joanny Imielskiej obroniłam tytuł magistra sztuki. Od zawsze uprawiałam sztukę, w różnych formach i z różnym natężeniem …kredkami, farbami, mazakami, papierem …możliwie wszystkim co było mi dane. Na drodze spełniania artystycznego spotykałam wielu ludzi, którzy właściwie mną kierowali, wybierałam kierunki mojej edukacji – od liceum po studia, a wszystko to razem złożyło się na kształt mojej pracy, która przybiera prezentowane tu kształtach. W zaciszu pracowni mój malarski warsztat wyraża się w malowanych na zamówienie portretach, ikonach i wielu innych formach malarskiej ekspresji; w wyniku codziennych spotkań z innymi artystami współtworzę formy użytkowe. Nieprzerwanie staram się rozwijać swoje umiejętności, pełnią inspiracji poszerzać swoje twórcze horyzonty.